Dr Dragan Đokanović

Dr Dragan Đokanović

Monday, September 7, 2009

VAKCINISANJE DJETETAKADA NEĆEMO VAKCINISATI DIJETE ?

- Vakcinisanje treba odložiti ako dijete ima akutno oboljenje /infekciju/ sa povišenom tjelesnom temperaturom. Ako dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu iznad 38 stepeni (Celzijusovih), a nema drugih kliničkih znakova nekog oboljenja, takođe, ne treba dati vakcinu.
U takvim slučajevima vakcinu dati desetak dana nakon izliječenja.
- Drugu dozu vakcine ne treba dati djeci koja su na prethodno datu dozu iste vakcine ispoljila anafilaktičku reakciju /generalizovana urtikarija, otežano disanje, edem glotisa, hipotenziju, šok/, kao i encefalopatiju ili nefebrilne konvulzije.
- Morbili i parotitis vakcinu ne treba davati djeci koja su alergična na jaja.
- Ne vakcinisati djecu koja boluju od imunodeficijentnih oboljenja i malignih oboljenja.
- Najmanje četiri mjeseca treba sačakati sa vakcinisanjem djeteta koje je dobilo krv eksangvinotransfuzijom ili tranfuzijom.
- Ako dijete boluje od evolutivnih oboljenja centralnog nervnog sistema /nekontrolisane epilepsije, infantilni spazmi, progresivna encefalopatija) – NE vakcinisati ga bez pribavljenog mišljenja neurologa.


ŠTA NIJE PREPEREKA ZA VAKCINISANJE DJETETA ?


- Reakcija na prethodnu dozu neke vakcine u obliku bola, crvenila ili otoka u neposrednoj blizini uboda igle.
- Blaža respiratorna oboljenja sa curenjem nosa, crvenim grlom i nižom temperaturom od 38 stepeni i dijarealna oboljenja.
- Alergija na polen, na kućnu prašinu, astma.
- Konvulzije u porodičnoj anamnezi.
- Terapija antibioticima i malim dozama kortikosteroida.
- Ekcemi i lokalne kožne infekcije.
- Hronične bolesti srca, pluća, bubrega i jetre.
- Daunov (Downov) sindrom.
- Stabilna neurološka stanja (cerebralna paraliza).
- Hiperbilirubinemija na rođenju.
- Alergija na penicilin.
- Ranije preležan Pertussis, Morbili, Parotitis ili Rubeola.


VAKCINISANJE DJECE U PRVOJ GODINI ŽIVOTA


- U porodilištu: BCG i vakcina protiv hepatitisa B (prva doza),
- Mjesec dana nakon primljene prve doze vakcine protiv hepatitisa B daje se druga doza te vakcine.
- Sa navršena dva mjeseca života dijete može primiti prve doze vakcina protiv difterije, velikog kašlja,dječije paralize i oboljenja izazvanih hemofilusom inluence tip-b.Druge i treće doze ovih vakcina daju se u razmacima koji ne smiju biti kraći od mjesec dana, niti duži od tri mjeseca, a najviše do pet mjeseci.
- Sa navršenih šest mjeseci života daje se (znači, pet mjeseci od druge doze) treća doza vakcine protiv hepatitisa B.

CELULARNE I ACELULARNE VAKCINE

Od 1997. u zemljama EU je u upotrebi kombinacija vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa, Haemophylusa influenzae i poliomijelitisa koja sadrži toksoide difterije i tetanusa, acelularnu vakcinu protiv pertusisa, konjugovanu vakcinu protiv Haemophylusa influenzae i inaktivisanu vakcinu protiv poliomijelitisa. Ovakvim kombinovanim vakcinama se jednim ubodom zaštićuje od pet zaraznih bolesti.

Vakcine, znači, mogu biti celularne (cjeloćelijske) ili acelularna (ne sadrži cijele ćelije nego neke dijelove) - npr. vakcine protiv pertusisa. Cjeloćelijska vakcina načinjena je od cijelih, toplinom inaktivisanih bakterija Bordetelle pertussis. U BiH se nalazi u kombinovanoj DTP vakcini i pruža dobru zaštitu, ali je jača reaktogeno tj. karakteriše je češće, nerijetko burne nuspojave. Acelularne vakcine protiv pertusisa (komponenta u DiTePer) načinjena je od dijelova inaktivisanih bakterija koji sadrže dva do pet antigena Bordatelle pertussis. Ova vakcina ima jednaku zaštitnu djelotvornost kao i cjeloćelijska, ali značajno manju reaktogenost tj. mnogo blaže nuspojave. Nova generacija acelularnih vakcina je u brojnim studijama pokazala za 30-50% manje nuspojava od vakcina s cijelim bakterijama. Većina tih nuspojava je lokalne prirode (bol, otok, crvenilo), dok je opštih reakcija vrlo malo.

Opširnije:


www.savetipedijatra.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.