Dr Dragan Đokanović

Dr Dragan Đokanović

Monday, May 6, 2013

RAZVOJNA DISPLAZIJA KUKA (PRIROĐENO IŠČAŠENJE KUKA)

Razvojna displazija kuka najčešća je anomalija lokomotornog sistema, a ona podrazumijeva nedovoljnu razvijenost zglobne čašice kuka koja pogoduje iščašenju.
Obuhvata širok spektar poremećaja, od nestabilnosti kuka sa labavom kapsulom do kompletnog iščašenja sa glavom femura izvan deformisane čašice. Rjeđa je teratološka luksacija udružena sa drugim malformacijama; ona nastaje rano u intrauterinom životu i karakteriše se kompletnim iščašenjem, jakim kontrakturama i nemogućnošću manuelne repozicije.

Mnogo češće je tipično iščašenje kuka koje nastaje intrauterino, tokom rođenja ili poslije rođenja. Tipično iščašenje kuka ima tri oblika, nestabilan kuk, subluksacija i luksacija kuka. I najblaži oblik pokazuje predispoziciju da se razvije do kompletne luksacije. Na rođenju se ne može predvidjeti gdje će doći do spontane korekcije niti se može naći opravdanje za propuštenu dijagnostiku i rano liječenje.

Displazija kuka, termin često upotrebljavan u slučajevima urođenog iščašenja kuka, podrazumijeva razvojnu nenormalnost kuka u kojoj su deformisani čašica, glavica butne kosti, kapsula, ligamenti i mišići.

/ Jasno treba raščlaniti pojmove hipoplazije i displazije. Dok hipoplazija označava usporen razvoj
(privremeni zastoj u razvoju) kostno-zglobno-mišićnih struktura, displazija predstavlja poremećen
ili nepravilan razvoj. Često se ova dva pojma greškom smatraju sinonimima, ali jedino što im je zajedničko jeste funkcionalna, odnosno strukturna nestabilnost dječjeg kuka./

U iščašenom kuku je glava butne kosti kompletno izvan čašice i najčešće postavljena superolateralno. Sublukscija kuka podrazumijeva poremećen odnos glave i čašice, u kome je glava izgubila svoj koncentričan položaj, ali je još uvijek zadržala kontakt sa čašicom.

Opširnije:

www.savetipedijatra.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.