Dr Dragan Đokanović

Dr Dragan Đokanović

Sunday, April 28, 2013

Hidronefroza /Hydronephrosis

 HIDRONEFROZA, OPSTRUKCIJA MOKRAĆNOG SISTEMA

Hidronefroza je nakupljanje mokraće u kanalnom sistemu bubrega zbog smetnje u drenaži urina. Posljedica toga je širenje kanalnog sistema na račun redukcije aktivnog parenhima što dovodi do ireverzibilnih anatomskih promjena i funkcionalnog oštećenja. Većina kongenitalnih anomalija mokraćnog sistema koje stvaraju smetnje oticanja urina nastaju na mjestima gdje se sjedinjuju dvije ili više embrionalnih struktura. Poznata su četiri predilekciona mjesta kroz koja mogu postojati smetnje protoka mokraće: kalikotubularni spoj, pijeloureterični spoj, ureterovezikalni i vezikouretralni spoj. To stanje može biti prolazno (nastalo zbog usporene maturacije mokraćnog sistema) ili trajno (zbog strukturnih ili funkcionalnih anomalija mokraćnog sistema). Smetnje u lučenju i koncentraciji urina ukazuju na funkcionalno oštećenje bubrega dok termin ''dilatacija'' znači da su nastale i anatomske promjene u bubregu.
Zbog toga postoje dva komplementarna pristupa u razmatranju kongenitalnih anomalija mokraćnog sistema, jedan je anatomski i nastoji pokazati promjene morfologije, a drugi je fiziološki ili funkcionalni koji ukazuje na promjene u radu bubrega.
Patološke promjene zavise od stepena i trajanja opstrukcije. Brojne su randomizirane kliničke studije koje kompariraju konzervativno s hirurškim liječenjem prentenatalno dijagnosticiranih hidronefroza. Činjenica je da se stenoze u području pijelo-ureteričnog (p-u) segmenta spontano popravljaju u velikog broja bolesnika što se može objasniti odgođenom, usporenom kanalizacijom ili maturacijom ekskretornog sistema posebno na nivou p-u segmenta. Međutim, stepen dilatacije kod rođenja nije uvijek u skladu s daljnjim predvidivim razvojem anomalije jer se mala ili umjerena dilatacija kanalnog sistema može se s vremenom pogoršati. Suprotno, jaka dilatacija gornjeg sistema može se postepeno popraviti. To ukazuje da su anatomski kriterijumi loš prognostički pokazatelj. Isto se tako i rezultati funkcionalnih studija mogu s vremenom popraviti ili pogoršati bez obzira na inicijalnu procjenu. Ovi nalazi ukazuju da definicija opstrukcione uropatije može biti dinamički proces koga treba pratiti kroz period od nekoliko mjeseci s obzirom na fiziološku maturaciju parenhima i ekskretornog sistema.

 Opširnije:

www.savetipedijatra.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.