Dr Dragan Đokanović

Dr Dragan Đokanović

Tuesday, December 6, 2011

EVROPSKE SMJERNICE ZA LIJEČENJE NEONATALNOG SINDROMA RESPIRATORNOG DISTRESA (RESPIRATORNOG DISTRES SINDROMA)

Međunarodne smjernice koje je sastavila grupa evropskih eksperata
(priredio Dr Dragan Đokanović)

SAŽETAK. Uprkos postignutom napretku u perinatalnom liječenju novorođenačkog sindroma respiratornog distresa (RDS), još uvijek postoje različiti stavovi. Evropski tim stručnjaka neonatologa je, nakon kritičkog pregleda svih savremenih dokaza, usaglasio smjernice 2007. godine. Postoje jaki dokazi o ulozi antenatalnih kortikosteroida u prevenciji RDS-a, ali nije sigurno je li davanje kortikosteroida više puta bez štetnih posljedica. Mnogi postupci u svrhu stabilizacije nedonoščeta po rođenju, kao primjena kiseonika te ventilacija pozitivnim pritiskom, nisu zasnovani na dokazima i mogu ponekad biti štetni.
Primjena egzogenog surfaktanta je od najveće važnosti u liječenju RDS-a, ali još uvijek nije jasno koji je preparat
najbolji, koja je optimalna doza i vrijeme primjene za pojedinu dob trudnoće. Mehanička ventilacija može biti presudna za preživljenje, ali isto tako oštećuje pluća i stoga treba razviti protokole kako bi se izbjegla mehanička ventilacija, kada je to moguće, a primijenio kontinuirani pozitivni pritisak preko nosa. Kako bi se novorođenčadi s RDS-om osigurao što bolji ishod, važne su potporne mjere kao što je održavanje tjelesne temperature, ravnoteža tečnosti, adekvatna prehrana, liječenje arterijskog duktusa i podrška cirkulacije kako bi se krvni pritisak održavao u normalnim granicama.

Uvod
Respiratorni distres (RDS) je stanje plućne insuficijencije koje u normalnom toku započinje pri rođenju ili kratko nakon toga i pojačava se kroz prva dva dana života. Ako se ne liječi može nastupiti smrt zbog progresivne hipoksije i zatajenja disanja. U preživjelih oporavak nastupa između 2. i 4. dana. RDS nastaje zbog nedostatka alveolarnog surfaktanta, uz strukturnu nezrelost pluća i javlja se uglavnom u nedonoščadi.
Klinički se RDS manifestuje ranim respiratornim distresom koji uključuje cijanozu, stenjanje, uvlačenje interkostalnih prostora i sternuma te tahipneju. Može se razviti zatajenje disanja na koje ukazuje gasna analiza krvi. Dijagnozu potvrđuje rtg. snimak na kome se vide mliječna pluća i zračni bronhogram. Prema definiciji »Neonatalne mreže Vermont Oxford«, uz klasični nalaz rtg. pluća, potrebno je da bude PaO2 <50 ao="ao" bi="bi" centralna="centralna" cijanoza="cijanoza" dodatnim="dodatnim" ili="ili" kako="kako" kiseonikom="kiseonikom" kpa="kpa" mmhg="mmhg" odr="odr" pao2="pao2" potreba="potreba" pri="pri" se="se" udisanju="udisanju" vazduha="vazduha" za="za">50 mmHg (>6,6 kPa).Cilj liječenja RDS-a je osigurati postupke koji će maksimalno povećati broj preživjelih, uz što je moguće manje štetnih posljedica. U zadnjih su 40 godina mnoge strategije i terapije za prevenciju i liječenje RDS-a razvijane te isprobavane u kliničkim pokušajima, koji su analizirani u sistematskim pregledima. Ovaj dokument izvještava o nalazima ekspertske grupe iz Evrope, koja je nakon kritičkog pregleda dostupnih dokaza usaglasila smjernice početkom 2007. godine.

Prenatalni postupak
Liječenje RDS-a bi trebalo započeti prije poroda i uključivati pedijatre kao dio perinatalnog tima. Nedonoščad ugrožena RDS-om bi trebala biti rođena u centrima gdje postoje mogućnosti i vještine za stabilizaciju i respiratornu potporu, koja uključuje intubaciju i mehaničku ventilaciju. Obično prethode naznake prije težeg prijevremenog poroda i dovoljno je vremena za intervencije, uključujući i in utero (majčin) transport.
Prijevremeni porod se može odgoditi primjenom antibiotika u slučajevima prijevremenog prsnuća plodovih ovoja i kratkotrajnom primjenom tokolitika kako bi se organizovao transport u perinatalni centar i osigurao učinak kortikosteroida. Kortikosteroidi se daju majci kako bi se smanjio mortalitet. Primjena jednog slijeda prenatalnih kortikosteroida ne povezuje se sa štetnim učincima na majku i plod. Betametazon ima prednost, jer se u poređenju s deksametazonom povezuje s manjim rizikom za razvoj cistične periventrikularne leukomalacije.
Preporuka je intramuskularno dati dvije doze od po 12 mg u razmaku od 24 sata. Prenatalnu se terapiju kortikosteroidima preporučuje dati kod prijetećeg prijevremenog poroda u svim trudnoćama manjim od 35 nedjelja. Iako klinički pokušaji s prenatalnim kortikosteroidima nisu pokazali statistički značajno smanjenje RDS-a u nedonoščadi manje od 28 nedjelja trudnoće, može se pretpostaviti da je to zbog nedovoljnog broja vrlo nezrele nedonođenčadi koja su bila uključena u originalne studije. Poboljšan neurološki ishod je pokazan i u najmanje nedonoščadi. Optimalni razmak između liječenja i poroda je više od 24 sata i manje od 7 dana od početka
davanja kortikosteroida.

Cijeli članak možete pročitati ovdje:

www.savetipedijatra.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.