Dr Dragan Đokanović

Dr Dragan Đokanović

Friday, November 16, 2012

Normalan motorički razvoj djeteta u prvoj godini života

Rano uočavanje i prepoznavanja odstupanja od normalnog motornog razvoja djeteta, bilo od strane stručnjaka ili pak roditelja je izuzetno važno. Zahvaljujući novim saznanjima moguće je rano prepoznati odstupanja od normalnog motornog razvoja, kao i pravovremeno otpočeti rehabilitaciju djeteta sa uočenim neurorazvojnim smetnjama.

Vrlo dobro se znaju rizici i posljedice velikih oštećenja mozga, rizičnih za nastanak cerebralne paralize, ali se danas znaju i rizici i posljedice malih oštećenja mozga, koja su znatno češća nego što se mislilo. Naročito se to odnosi na populaciju prijevremno rođene djece, čiji razvoj mora biti pod intenzivnim nadzorom. Zbog manjih moždanih oštećenja djeca mogu biti nespretna, imati određenih problema u školi, ali i u ostvarivanju socijalnih i emotivnih potreba.

Motorički razvoj zdravog djeteta odvija se potpuno spontano, prema prirodnim zakonima kretanja. Kardinalne motoričke funkcije kao što su bočni transferi, sjedenje, puzanje i hod, zavise od zrelosti centralnog nervnog sistema i lokomotornog aparata, posebno kičmenog stuba, a ne od zainteresovanosti roditelja i ljekara da ubrzaju ovaj razvoj. Međutim, zainteresovan roditelj i dječiji ljekar, ako kontinuirano prate razvoja djeteta, mogu primijetiti odstupanja u njegovom motoričkom razvoju.


Opširnije:

www.savetipedijatra.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.